<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7087523327490991588\x26blogName\x3dDemon+on+His+Heaven+x%5D\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://vonxtian.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://vonxtian.blogspot.com/\x26vt\x3d-7357584000359703815', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener("load", function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <style type="text/css"> #navbar-iframe{ display: none; height: 0; }
Navigations

Demon Blogger
Welcome to my blog, i'm xian the owner of this blog, if you want to know about me just click the profile above.


if you dont want this place, just simply press Alt+F4 thanks! ;)

Follow My Blog

Tag Board
For Link Exchange, please proceed to the Contact Section


Tweets

Time Machine
New Blog's Face
violet eyes
run devil run
oh...!
the wish list
what a great boy...!
50 things to do during a movie
Laughtrip with Vice Ganda
this 2010....
I Need Donations


Welcome to School...!
Monday, June 14, 2010 || 11:48 AM || [8] comments || Give Some Love?

Magpapasukan na naman. sa mga papasok sa high school, ang swerte niyo dahil madali pa din ang pag aaralan nyo at the same time, may kilala pa din kayo sa mga classmate nyo. Ako, mag sisimula na bukas ang panibagong chapter sa buhay studyante. ang pagiging collge student. hindi ko alam kung ano technique ang gagawin ko sa pag aaral ko. hindi ko alam kung ang dating pag enjoy-enjoy lang o mag seseryoso ako.

Habang nagbukas ako ng tubmlr account ko, may nakita akong tips sa pag aaral sa college. ang alam ko pang college lang to. hindi ko alam kung pang high school din to. nung una ko tong nakita, parang sumang ayon ako sa kanyang pinag sasabe.

May nagtanong sa aking kaklase ano daw ba ang sekreto ko kung bakit matataas ang nakukuha kong grades pag may mga exams. Hindi naman ako matalino, masipag lang iba kasi ang natural na talino sa pagsisipag. May mga matatalino na hindi naman masipag kaya parang wala din, may masisipag naman na tumatalino dahil sa pag sisipag.

Dahil malakas ka sa akin kapamilya mag bibigay ako ng sampung "talino tips" free of charge para matulungan ka kahit papaano sa iyong study habits.. Lalo na ngayong finals kailangan mahabol ang ilang mga points. Sana makatulong ako. (sabay ngiti)

Talino Tips No. 1

Kumain bago mag-aral. Mas mainam na may laman ang tiyan bago mag-aral. Hindi ka makakapag concentrate sa pag-aaral kung gumagalaw galaw at sumisigaw sigaw si manong tiyan. Mahahati ang iyong atensyon sa pag-aaral at kay manong tiyan.

Talino Tips No. 2

Sa lecture pa lang ng propesor makinig ka na nang maigi. Tandaan lamang ang mahahalagang bagay. Hindi mo kailangan tandaan lahat ng sinabi niya, makakabuti kung mag tetekdawn notes ka sa mga mahahalagang salita na dapat mong tandaan. Usually sinasabi na nang prop na mahalaga ito dapat aralin at tumpak iyon lalabas sa exam o sa kwiz niya iyon.

Talino Tips No. 3

Huwag kabisaduhin ang libro hindi makakatulong, nakakabaliw. Ibig kong sabihin hindi mo kailangan kabisaduhin word by word ang kahulugan ng isang salita. Intindihin mo lamang kung ano ang ibig sabihin nun at makakatulong kung kukuha ka ng keyword.

Talino Tips No.4

Use mneumonics. Sa enumeration tandaan lamang ang first letter at matatandaan mo na lahat. Trust me. Search mo sa mneumonics for further explanation. :)

Talino Tips No.5

Huwag mag cram, walang madudulot iyan kundi niyerbos. Minsan kahit alam mo na ang isang bagay pag nag cram ka before the exam yung alam mo mawawala na. Easy easy lang. Relax!

Talino Tips No.6

Huwag mag pupuyat before the exam dapat may 8 hrs of sleep ka. Pag nag rebyu ka nang madaling araw di ka natulog para mag aral, oo kabisado mo buong libro kaya lang nung examination day hinimatay ka, kulang sa tulog eh. Ayun wala rin.

Talino Tips No. 7

Hingi ka nang tulong kay Papa Jesus. Tulong! Tulong!

Talino Tips No. 8

Base on my experience once na nabasa ko na o nadaanan ko na ang isang topic ayoko na ulit-ulitin pa kase nakakalito. Mapag rurumble rumble mo ang mga meaning.

Talino Tips No. 9

Gawin mo ang pinapagawa ng prop sa iyo tulad ng assignments at seatworks, huwag mangopya. Tinutulungan ka lang ng prop na maintindihan mo iyong tinuturo niya para pag dating ng exam maaalala mo kung paano mo ginawa o sinolve ang isang problema.

Talino Tips No. 10

Huwag mag seryoso sa buhay, kailangan mo din ngumiti at masiyahan. Baka mabaliw ka balang araw kaka-aral. Huwag problemahin ang grade kung mababa na, bawi ka lang. The more na bumababa ka the more na mag strive kang mag-aral. Habang may buhay may pag-asa.

Pahabol lang. . . . Matuto ka ring tumawa sa sarili mong pag kakamali, huwag dibdibin kung nauungasan ka nang iba. Kase taena nakaka badtrip talaga pagmumumuka mo tuwing na dididsappoint ka. Huwag mo ring i kumpara ang sarili mo sa iba at huwag mag yayabang. Huwag din naman masiyadong magpakahumble sabi nga nang idolo kong si Mohandas Gandhi "Don't be humble you aren't that great"

O ayan. Sana nakatulong ako kahit papano. Apir!@
Posted by PABLONG PABLING at 6:19 PM
Labels: Words of Wisdom

wag ka mag alala pablong pabling. nakatulong ka sakin. Apir! hahaha!


no signature
still working on it

Labels: ,
©copyrighted 2010 @ vonXtian.blogspot.com