<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7087523327490991588\x26blogName\x3dDemon+on+His+Heaven+x%5D\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://vonxtian.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://vonxtian.blogspot.com/\x26vt\x3d-7357584000359703815', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener("load", function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <style type="text/css"> #navbar-iframe{ display: none; height: 0; }
Navigations

Demon Blogger
Welcome to my blog, i'm xian the owner of this blog, if you want to know about me just click the profile above.


if you dont want this place, just simply press Alt+F4 thanks! ;)

Follow My Blog

Tag Board
For Link Exchange, please proceed to the Contact Section


Tweets

Time Machine
this 2010....
I Need Donations
Behind those Monsters
End of Chapter 1
Rest then Test
Buy Me, Please?
Alphabet Wants To Ask You
Rain, Rain Go Away!
So "Beat" It, Just "Beat" It
Class Politician


Laughtrip with Vice Ganda
Thursday, January 28, 2010 || 10:22 PM || [0] comments || Give Some Love?

nakuha ko lan toh sa friend ko.bblog ko n lan.kasi wala p akong masyadong post this january eh :D. enjoy reading. and dont forget to drop some love....ayt...?


(Nakakita sya ng gwapo, di nkapagpigil)

Vice: Hi, ano pangalan mo?
Gwapo: Ako po?
Vice: Hindi sila, may nkikita ka pbang tao? Malamang ikaw, ang tanga. ;)

(Sa gasoline station, pagbaba nya ng window)

Gas boy: Magpapagas po?
Vice: Hindi magpapacofine ako. Malamang magpapagas gasolinahan ‘to db? Alangan magpaconfine ako dto, tpos dextrose ko yung unleaded gasoline nyo, at ayun na yung ikakamatay ko. ;))

(Sumakay sya ng jeep na walang laman papuntang palengke)

Vice: Manong bayad po.
Manong1: Ilan ‘to?
Vice: Ay manong 2 yan, nkakahiya kasi syo, kahit ako lang mag-isa sakay mo, 2 na ibabayad ko, libre na kita kahit sayo tong jeep. ;)))

(Bababa na sya)

Vice: Manong, para.
Manong1: Bababa ka na?
Vice: Ay hindi manong, sasakay ako. Sasakay ako ulit, dun nman ako sa bubong, mas presko kasi dun.

(2nd attempt)

Vice: Para ho.
Manong1: Dyan ba sa tabi?
Vice: Ay hindi manong. Dun ako sa gitna, sa gitna para masagasaan ako.

(Binaba siya sa gitna)

Vice mabundol ng isa pang jeep…
Manong2: Nasaktan ka ba?
Vice: (naasar) Ay hindi, nag-enjoy ako. Ulitin natin, bunguin mo pa. Isa pa! Dali! Ang sarap kasi! Nkabundol ka tapos itatanong mo kung msakit? Ikaw kaya bundulin ko? Tapos i-sahre mo skin feelings mo, kaya na-enjoy mo, sige magbunguan tayo. Laruin ntin, ipauso ntin, bungu-bunguan.


Labels: ,
©copyrighted 2010 @ vonXtian.blogspot.com