<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7087523327490991588\x26blogName\x3dDemon+on+His+Heaven+x%5D\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://vonxtian.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://vonxtian.blogspot.com/\x26vt\x3d-7357584000359703815', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener("load", function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <style type="text/css"> #navbar-iframe{ display: none; height: 0; }
Navigations

Demon Blogger
Welcome to my blog, i'm xian the owner of this blog, if you want to know about me just click the profile above.


if you dont want this place, just simply press Alt+F4 thanks! ;)

Follow My Blog

Tag Board
For Link Exchange, please proceed to the Contact Section


Tweets

Time Machine
My Fxcking Computer!! [sXcks!!]
First Love Reunion! :D
Dora Grows Up
April + o1 = APRIL FOOLS DAY!! :D
Devil Met His Angel Again!
Go Back To Blogging!!


Green Goes Black
Tuesday, May 5, 2009 || 1:28 AM || [4] comments || Give Some Love?

"to SEE is TO believe"
-scientist

Anong nangyari sa contacts ko!?!?!!!...hahahaha..! Yan ang laging kong naririnig sa mga kaibigan ko pag nawala o napunit ang contact lens nila. Actually may kasama pang mura un eh. Gaya ng sh*t ,f**k, p**a, g**o, at madami pang iba.Pagtataka ko lan, bakit ko hindi ako nasabi yun nung napunit ang color green kong contacts. Parang ang reaksyon ko lang ay...OKAY!!!

February 24,2oo9,Tuesday. Tuwang tuwa ako dahil dumating na ang inorder naming contact lens. Si Shiela, Mhel, at ako ay bumili. Nainggit kasi kami kay Mommy Kim, classmate dn namin, may contacts siya. Nakapili na din kami ng kulay nun (hulaan nio na lang kung ano kulay ng mga contact lense namin). At simula ng magka-contact lens kami, dun na nauso ang Eye-to-Eye Contact :]].

Si Shiela ang muntik n malasin. Muntik na mawala ang contact lens niya. Masaklap yun kasi dahil first day pa lang niya susuotin ang contact lens niya eh muntik na mawala. At grabe siya, super panic siya. Kami naman, todo tulong kasi nakakaawa naman ang mahal kasi ng contact lens. Ayon, sa super hanap namin, nakita naman namin dun sa shoes nia. Nakakatanga kaya maghanap ng contact lense. Basta nakakatanga. Try mo ihulog contacts mo at try mong hanapin at masasabi mong totoo ang sinabe ko. ^_^,v,,

Si Mhel naman. Napunit ang kanyang contact lens. Siya ang unang nawalang ng contact lense samin. Nagulat ako kasi almost 2weeks ata lang niya nagamit ang contact lens. Syempre, kami na mga kasabay niyang bumili ng contacts niya todo alaska pero sa loob namin "sana 'wag mangyari samin yun" hahaha.

May o2 2oo9, saturday. Ang date kung saan nawalan ng buhay ang contact lens ko (kunyari may sound effects na malungkot). Hindi ko alam kung pano nangyari ang lahat. Basta ang alam ko, nung kukunin ko na ung contact lens ko, napunit. Nagulat nga ako eh, hindi dahil napunit kung hindi dahil naiwan ung iba sa mata ako. Grabe, nagpanic ako kasi hindi ko talaga makita baka kasi mabulag ako pag nag stay yun sa mata ko. Pero dahil mabait si Bro, nakita ko siya at nakuha ko. Ayaw ata ni Bro mabulag ako. [Santino?!?!]

Rankings qng sino pinakamatagal nakagamit ng contact lense: Mhel-Shiela-Mommy Kim- Xtian. hahaha...panalo ako..xempre..ako pinaka matagal. :]]

Sa may mga contact lens pa dyan. Mag ingat as pagdukot ng contact lense at alagaan mabuti. Sulutin ang pera dahil uso ang sinasabi nila Financial Crisis...kuno :]]


*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Sa tuwing ako'y tumitingin sa'yo
tumitigil ang aking mundo
hindi ko alam kung bakit ganito
basta masaya ako sa piling mo
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Labels: ,
©copyrighted 2010 @ vonXtian.blogspot.com