<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7087523327490991588\x26blogName\x3dDemon+on+His+Heaven+x%5D\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://vonxtian.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://vonxtian.blogspot.com/\x26vt\x3d-7357584000359703815', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener("load", function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <style type="text/css"> #navbar-iframe{ display: none; height: 0; }
Navigations

Demon Blogger
Welcome to my blog, i'm xian the owner of this blog, if you want to know about me just click the profile above.


if you dont want this place, just simply press Alt+F4 thanks! ;)

Follow My Blog

Tag Board
For Link Exchange, please proceed to the Contact Section


Tweets

Time Machine
First Love Reunion! :D
Dora Grows Up
April + o1 = APRIL FOOLS DAY!! :D
Devil Met His Angel Again!
Go Back To Blogging!!


My Fxcking Computer!! [sXcks!!]
Tuesday, April 21, 2009 || 1:57 AM || [2] comments || Give Some Love?

"A computer virus is a computer program that can copy itself and infect a computer without the permission or knowledge of the owner."

Bakit ba nauso pa ang virus?...yaan ang tanong ko ngayon sa sarili ko dahil natamaan o nagkaroon ng virus ang computer ko dahil sa mga hindi malaman na lumalabas na kung ano-ano at hindi gaano nagfufunction mabuti ang pc ko. Isa na dito ang hindi pag read ng USB. Nakakainis isipin pero ito ang katotohanan. Sa lahat lahat na masira eh ang pinakamahalaga pa [para sakin] ang natamaan. Mahalaga para sakin dahil some of my files eh andun. Pero dahil sa mga virus na paligid ligid sa tabi tabi eh malayo kong makikita na un. Except na lang sa ibang computer.

Tinanong ko na kay Lolo Yahoo! at Lolo Google ang problema pero ang sagot nila ay hindi tugma. They recommend some programs but even one of them did not solved my problem. Then one time, I asked my friend about my problem at ang sabi niya, bakit hindi ko ireprogram or reformat my pc para madali. Buti sinabi nia yun bagay na yun at dun na ako nabuhayan ng pag-asa. Xempre, makikita ko na ulit mga important files. Pero naisip ko, masyadong matagal proseso na yon, pero kung yun na lang ang tanging paraan, go na lang.

Ngayon solved na ang problema ko sa virus, dahil alam ko na ang gagawin ko. Pero may problema pa ako....

Paano mag Reformat ng PC?!?!?!...alam ko lahat tungkol sa computer pero wala akong alam sa pag reformat basta alam ko lang ay gumamit :]]...i try to asked my brother to reformat our pc but he refused my request at ang sabi niya ipareformat ko na lang daw sa kapit bahay namin. May kapit bahay kasi kaming magaling sa pc [yes!! nakwento ko sya!], actually dun kami nag pareformat dati pero nakakahiya na yun. Hindi kami masyadong close ni kuya ano, basta yun na yun. Dahil nga pinoproblema ko ang pagrereformat ng pc, tinanong ko ulit si Lolo Yahoo at Lolo Google. Sinagot naman nila ako, pero hindi ko alam qng tama ang mga pinagsasagot nila. Hindi ako sure dahil bago pa lang ako sa industriya ng pagrereformat ng pc.At dahil sa problema kong ito, hindi ko na alam ang gagawin sa pc ko..! Madami din naman akong friend na mas marunong sa computer pero nakakahiya magtanong sa kanila kung sino ang pede gumawa nun para sakin [yes.vip!:D].

Ngayon pinag iisipan ko kung ipa-rererformat ko or ako na lang. Mag-eexperiment na lang kaya? o Ipagawa sa iba? Sana magkapag desisyon ako mabuti at sana may tumulong saakin para malaman qng ano ang aking gagawin.

-**-**-**-**-**-**-**-
problemado pero hindi desperado
nakakatanga pero hindi nakakagago
ano ang gagawin sa problema kong ito?
kung ang suluxon ay nasa saiyo
-**-**-**-**-**-**-**-

[ ignore the gramatical errors x] ]

Labels:
©copyrighted 2010 @ vonXtian.blogspot.com