<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7087523327490991588\x26blogName\x3dDemon+on+His+Heaven+x%5D\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://vonxtian.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://vonxtian.blogspot.com/\x26vt\x3d-7357584000359703815', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener("load", function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <style type="text/css"> #navbar-iframe{ display: none; height: 0; }
Navigations

Demon Blogger
Welcome to my blog, i'm xian the owner of this blog, if you want to know about me just click the profile above.


if you dont want this place, just simply press Alt+F4 thanks! ;)

Follow My Blog

Tag Board
For Link Exchange, please proceed to the Contact Section


Tweets

Time Machine


Go Back To Blogging!!
Monday, March 30, 2009 || 2:46 AM || [0] comments || Give Some Love?


Aun, balik blogging nanaman i mean blogspot/ka-blogger ...bakit? matagal na kasi akong may blog account here in blogger dahil sa sobrang busy sa school pinili ko na lang na pabayaan to. Tanda ko pa nga nun ang blog ko is all about Friendster Layout, kasi nung hindi pa nag fifilter ang codes sa friendster, lagi akong gumagawa ng layouts actually pede pa sakin mag request pero 1week mo pa makukuha ang layout [nasa mood ko kasi kung gagawin ako oh indi :P] minsan nga kinakariri ko pa ang pag gawa. Kaso dahil sa malakas ang trip ng friendster admin, tinigil ko na tsaka dahil nga sa pag-aaral. Daming ginawa, project dito-project jan, assignment diyo-assignment jan. 

Bakit ko ni-reopen ang blog account ko?
*ganito yun, oo..dati nagboblog ako pero sa multiply lang, pero dahil sa nakakasawa na sa multi, pinili ko na magblog as in blog talaga. My blog account naman ako..bakit ndi ko na lang ire-open.so un...inopen ko para may magawa nmn kahit papano eh bakaxon na since wala nmn ako masyadong ginagawa, kasi bored na bored talaga ako. Nagsasawa na ako sa txt, friendster, editing photos, multiply, ym kaya para maiba naman magblog naman ako para maiba naman. Tsaka kahit papano eh makapaglabas ako ng aking mga hinanakit [lol] minsan kasi hindi ko naiilabas eh. Para malaman nila kung masaya o malungkot , panalo ba o talo. Tsaka hindi ako masyadong makatulog sa gabe indi ko alam kung insomnia tawag dito basta alam ko hindi ako makatulog yun yun..hehehe..
comment is highly appreciated ^_~

Labels:
©copyrighted 2010 @ vonXtian.blogspot.com